حضرت زینب(س) در پاسداری از عفت و عصمت سرآمد بودند

حضرت زینب(س) در پاسداری از عفت و عصمت سرآمد بودند
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت زینب(س) در پاسدارى از عفت و عصمت، سرآمد زنان و دختران روزگار بودند.

حضرت زینب(س) در پاسداری از عفت و عصمت سرآمد بودند

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت زینب(س) در پاسدارى از عفت و عصمت، سرآمد زنان و دختران روزگار بودند.
حضرت زینب(س) در پاسداری از عفت و عصمت سرآمد بودند

View more posts from this author