حضرت علی (ع) به اذن خداوند علم غیب داشتند

حضرت علی (ع) به اذن خداوند علم غیب داشتند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه حضرت علی (ع) به اذن خداوند دارای علم غیب و باطن بودند، اما وظیفه داشتند که آن را درخصوص شهادت خود به کار نگیرند، از وجود 80 خبر غیبی از حضرت امیر در نهج‌البلاغه خبر داد.

حضرت علی (ع) به اذن خداوند علم غیب داشتند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه حضرت علی (ع) به اذن خداوند دارای علم غیب و باطن بودند، اما وظیفه داشتند که آن را درخصوص شهادت خود به کار نگیرند، از وجود 80 خبر غیبی از حضرت امیر در نهج‌البلاغه خبر داد.
حضرت علی (ع) به اذن خداوند علم غیب داشتند

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author