حضور جامعه ورزش ری در آیین رونمایی از 12 عنوان کتاب با محوریت شهدای ورزشکار

حضور جامعه ورزش ری در آیین رونمایی از 12 عنوان کتاب با محوریت شهدای ورزشکار
رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از جامعه ورزش شهرستان ری در آیین رونمایی از 12 عنوان کتاب با موضوع شهدای ورزشکار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافتند.

حضور جامعه ورزش ری در آیین رونمایی از 12 عنوان کتاب با محوریت شهدای ورزشکار

رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از جامعه ورزش شهرستان ری در آیین رونمایی از 12 عنوان کتاب با موضوع شهدای ورزشکار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافتند.
حضور جامعه ورزش ری در آیین رونمایی از 12 عنوان کتاب با محوریت شهدای ورزشکار

خرید بک لینک

car

View more posts from this author