حضور خادم در تبریز/ پرویز هادی محبوب‌ترین کشتی‌گیر جام تختی

حضور خادم در تبریز/ پرویز هادی محبوب‌ترین کشتی‌گیر جام تختی
سی‌و‌هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی صبح امروز ‌در تبریز آغاز شد.

حضور خادم در تبریز/ پرویز هادی محبوب‌ترین کشتی‌گیر جام تختی

سی‌و‌هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی صبح امروز ‌در تبریز آغاز شد.
حضور خادم در تبریز/ پرویز هادی محبوب‌ترین کشتی‌گیر جام تختی

View more posts from this author