حضور سردار سلیمانی در آئین غبارروبی ضریح مطهر شاهچراغ (ع)

حضور سردار سلیمانی در آئین غبارروبی ضریح مطهر شاهچراغ (ع)
سردار شجاع سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی در مراسم غبارروبی حرم مطهر شاهچراغ (ع) شرکت کرد.

حضور سردار سلیمانی در آئین غبارروبی ضریح مطهر شاهچراغ (ع)

سردار شجاع سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی در مراسم غبارروبی حرم مطهر شاهچراغ (ع) شرکت کرد.
حضور سردار سلیمانی در آئین غبارروبی ضریح مطهر شاهچراغ (ع)

View more posts from this author