حضور محققان 60 کشور دنیا در کنگره بین‌المللی سلامت در شیراز

حضور محققان 60 کشور دنیا در کنگره بین‌المللی سلامت در شیراز
دبیر علمی کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح گفت: این کنگره با حضور محققان و اساتید 60 کشور جهان در شیراز برگزار می‌شود.

حضور محققان 60 کشور دنیا در کنگره بین‌المللی سلامت در شیراز

دبیر علمی کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح گفت: این کنگره با حضور محققان و اساتید 60 کشور جهان در شیراز برگزار می‌شود.
حضور محققان 60 کشور دنیا در کنگره بین‌المللی سلامت در شیراز

View more posts from this author