حضور میلیونی زائران راهیان نور لرزه بر اندام دشمنان می‌اندازد

حضور میلیونی زائران راهیان نور لرزه بر اندام دشمنان می‌اندازد
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: سالانه میلیون‌ها نفر از یادمان‌های دفاع مقدس دیدن می‌کنند و این حضور میلیونی لرزه به اندام دشمنان انقلاب می‌اندازد.

حضور میلیونی زائران راهیان نور لرزه بر اندام دشمنان می‌اندازد

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: سالانه میلیون‌ها نفر از یادمان‌های دفاع مقدس دیدن می‌کنند و این حضور میلیونی لرزه به اندام دشمنان انقلاب می‌اندازد.
حضور میلیونی زائران راهیان نور لرزه بر اندام دشمنان می‌اندازد
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview

View more posts from this author