حضور نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در استان مرکزی

حضور نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در استان مرکزی
حمید رضا ترابیان نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد به منظور بهره‌برداری و بازدید از پیشرفت‌های طرح داوری در کلانشهر اراک به استان مرکزی سفر کرد.

حضور نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در استان مرکزی

حمید رضا ترابیان نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد به منظور بهره‌برداری و بازدید از پیشرفت‌های طرح داوری در کلانشهر اراک به استان مرکزی سفر کرد.
حضور نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در استان مرکزی

آپدیت نود 32 هفتگی

فانتزی

View more posts from this author