حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای تقویت وحدت ملی است

حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای تقویت وحدت ملی است
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس گفت: با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران، حضور پرشور مردم در سالگرد پیروزی انقلاب منجر به تقویت وحدت ملی در جامعه می‌شود.

حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای تقویت وحدت ملی است

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس گفت: با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران، حضور پرشور مردم در سالگرد پیروزی انقلاب منجر به تقویت وحدت ملی در جامعه می‌شود.
حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای تقویت وحدت ملی است

View more posts from this author