حضور 100 هزار زائر در بقاع متبرکه قم

حضور 100 هزار زائر در بقاع متبرکه قم
مدیر اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان قم از حضور یکصد هزار زائر در بقاع متبرکه این شهرستان خبر داد.

حضور 100 هزار زائر در بقاع متبرکه قم

مدیر اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان قم از حضور یکصد هزار زائر در بقاع متبرکه این شهرستان خبر داد.
حضور 100 هزار زائر در بقاع متبرکه قم

فروش بک لینک

View more posts from this author