حضور 2 تکواندوکار زنجانی در مسابقات بین‌المللی ترکیه

حضور 2 تکواندوکار زنجانی در مسابقات بین‌المللی ترکیه
دبیر هیأت تکواندوی استان زنجان از اعزام دو تکواندوکار نوجوان زنجانی به مسابقات آزاد ترکیه خبر داد و گفت: قهرمانان تکواندوی استان و عضو تیم ملی نوجوانان به همراه تیم ملی راهی استانبول شدند.

حضور 2 تکواندوکار زنجانی در مسابقات بین‌المللی ترکیه

دبیر هیأت تکواندوی استان زنجان از اعزام دو تکواندوکار نوجوان زنجانی به مسابقات آزاد ترکیه خبر داد و گفت: قهرمانان تکواندوی استان و عضو تیم ملی نوجوانان به همراه تیم ملی راهی استانبول شدند.
حضور 2 تکواندوکار زنجانی در مسابقات بین‌المللی ترکیه

View more posts from this author