حقوق‌ نامشروع باید به خزانه برگردد/ کاهش بودجه عمرانی در بودجه 97 نگران کننده است

حقوق‌ نامشروع باید به خزانه برگردد/ کاهش بودجه عمرانی در بودجه 97 نگران کننده است
رئیس مجمع نمایندگان گیلان گفت: طبق طرح اعاده اموال نامشروع تمام مقامات و بستگان آن‌ها که حقوق نجومی می‌گرفتند باید این اموال را به خزانه برگردانند.

حقوق‌ نامشروع باید به خزانه برگردد/ کاهش بودجه عمرانی در بودجه 97 نگران کننده است

رئیس مجمع نمایندگان گیلان گفت: طبق طرح اعاده اموال نامشروع تمام مقامات و بستگان آن‌ها که حقوق نجومی می‌گرفتند باید این اموال را به خزانه برگردانند.
حقوق‌ نامشروع باید به خزانه برگردد/ کاهش بودجه عمرانی در بودجه 97 نگران کننده است

View more posts from this author