حقوق اسفند ماه بازنشستگان صنعت فولاد پرداخت شد

حقوق اسفند ماه بازنشستگان صنعت فولاد پرداخت شد
با پیگیری‌های نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان فولاد انجام شد.

حقوق اسفند ماه بازنشستگان صنعت فولاد پرداخت شد

با پیگیری‌های نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان فولاد انجام شد.
حقوق اسفند ماه بازنشستگان صنعت فولاد پرداخت شد

View more posts from this author