حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می‌شود

حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می‌شود
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت حقوق 110 خانواده مستمری‌بگیر صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان در پنجم اردیبهشت ماه خبر داد.

حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می‌شود

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت حقوق 110 خانواده مستمری‌بگیر صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان در پنجم اردیبهشت ماه خبر داد.
حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می‌شود

خرید بک لینک

View more posts from this author