حقوق کارکنان صنعت فولاد با مصیبت‌های فراوان پرداخت می‌شود

حقوق کارکنان صنعت فولاد با مصیبت‌های فراوان پرداخت می‌شود
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: با مصیبت‌های فراوان حقوق کارکنان صنعت فولاد پرداخت می‌شود و مشکلات تامین اجتماعی، بیمه سلامت و درمانشان باید به صورت جدی در دولت پیگیری و برطرف شود.

حقوق کارکنان صنعت فولاد با مصیبت‌های فراوان پرداخت می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: با مصیبت‌های فراوان حقوق کارکنان صنعت فولاد پرداخت می‌شود و مشکلات تامین اجتماعی، بیمه سلامت و درمانشان باید به صورت جدی در دولت پیگیری و برطرف شود.
حقوق کارکنان صنعت فولاد با مصیبت‌های فراوان پرداخت می‌شود

خرید بک لینک

دانلود سرا

View more posts from this author