حل مشکل آب 4 روستای همدان

حل مشکل آب 4 روستای همدان
معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان از حل مشکل آب چهار روستای استان طی این هفته خبر داد.

حل مشکل آب 4 روستای همدان

معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان از حل مشکل آب چهار روستای استان طی این هفته خبر داد.
حل مشکل آب 4 روستای همدان

ساخت بنر

View more posts from this author