حمایت وزارت دفاع از ساخت موزه دفاع مقدس در قم

حمایت وزارت دفاع از ساخت موزه دفاع مقدس در قم
رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی وزارت دفاع گفت: با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه روحانیت و دفاع مقدس و به ویژه بحث شهدای روحانی در کشور، وزارت دفاع در زمینه موزه آرایی محتوایی آمادگی همکاری کامل دارد.

حمایت وزارت دفاع از ساخت موزه دفاع مقدس در قم

رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی وزارت دفاع گفت: با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه روحانیت و دفاع مقدس و به ویژه بحث شهدای روحانی در کشور، وزارت دفاع در زمینه موزه آرایی محتوایی آمادگی همکاری کامل دارد.
حمایت وزارت دفاع از ساخت موزه دفاع مقدس در قم

بک لینک رنک 3

استخدام

View more posts from this author