حمله به سفارت ایران زنجیره‌ای از توطئه‌های انگلیس است/ دولت انگلیس باید پاسخگو باشد

حمله به سفارت ایران زنجیره‌ای از توطئه‌های انگلیس است/ دولت انگلیس باید پاسخگو باشد
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه حمله به سفارت ایران در انگلیس زنجیره‌ای از توطئه‌های انگلیس است، گفت: هر از گاهی که آمریکا علیه ایران واکنشی نشان نمی‌دهد انگلیس مواضع تندتری اتخاذ می‌کند.

حمله به سفارت ایران زنجیره‌ای از توطئه‌های انگلیس است/ دولت انگلیس باید پاسخگو باشد

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه حمله به سفارت ایران در انگلیس زنجیره‌ای از توطئه‌های انگلیس است، گفت: هر از گاهی که آمریکا علیه ایران واکنشی نشان نمی‌دهد انگلیس مواضع تندتری اتخاذ می‌کند.
حمله به سفارت ایران زنجیره‌ای از توطئه‌های انگلیس است/ دولت انگلیس باید پاسخگو باشد

View more posts from this author