حوادث در قم 72 مجروح بر جای گذاشت

حوادث در قم 72 مجروح بر جای گذاشت
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: در پی حوادث ترافیکی 72 نفر مجروح شدند که از این تعداد 29 نفر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان و 41 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

حوادث در قم 72 مجروح بر جای گذاشت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: در پی حوادث ترافیکی 72 نفر مجروح شدند که از این تعداد 29 نفر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان و 41 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.
حوادث در قم 72 مجروح بر جای گذاشت

View more posts from this author