خباثت و بدعهدی آمریکا امروز به همه جهانیان ثابت شده است

خباثت و بدعهدی آمریکا امروز به همه جهانیان ثابت شده است
نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان ضمن تأکید بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان گفت: خباثت و بدعهدی آمریکا امروز به همه جهانیان ثابت شده است.

خباثت و بدعهدی آمریکا امروز به همه جهانیان ثابت شده است

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان ضمن تأکید بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 13 آبان گفت: خباثت و بدعهدی آمریکا امروز به همه جهانیان ثابت شده است.
خباثت و بدعهدی آمریکا امروز به همه جهانیان ثابت شده است

View more posts from this author