خدمات اورژانس‌ اجتماعی آسیب‌‌ها را به حداقل رسانده است

خدمات اورژانس‌ اجتماعی آسیب‌‌ها را به حداقل رسانده است
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: خدماتی که در مراکز اورژانس اجتماعی به آسیب‌دیدگان ارائه می‌شود در سال‌های اخیر زمینه‌ای را فراهم کرده تا این آسیب‌ها و دغدغه‌ها در این حوزه به حداقل برسد.

خدمات اورژانس‌ اجتماعی آسیب‌‌ها را به حداقل رسانده است

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: خدماتی که در مراکز اورژانس اجتماعی به آسیب‌دیدگان ارائه می‌شود در سال‌های اخیر زمینه‌ای را فراهم کرده تا این آسیب‌ها و دغدغه‌ها در این حوزه به حداقل برسد.
خدمات اورژانس‌ اجتماعی آسیب‌‌ها را به حداقل رسانده است

دانلود فیلم جدید

مجله اتومبیل

View more posts from this author