خدمات رسانی ۹ مجتمع رفاهی بین راهی در خراسان شمالی به مسافران نوروزی

خدمات رسانی ۹ مجتمع رفاهی بین راهی در خراسان شمالی به مسافران نوروزی
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان خراسان شمالی گفت: 9 مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی در محورهای خراسان شمالی به مسافران و میهمانان نوروزی در این استان خدمات رسانی می‌کنند.

خدمات رسانی ۹ مجتمع رفاهی بین راهی در خراسان شمالی به مسافران نوروزی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان خراسان شمالی گفت: 9 مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی در محورهای خراسان شمالی به مسافران و میهمانان نوروزی در این استان خدمات رسانی می‌کنند.
خدمات رسانی ۹ مجتمع رفاهی بین راهی در خراسان شمالی به مسافران نوروزی

world press news

View more posts from this author