خدمات ویژه سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در شب‌های قدر

خدمات ویژه سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در شب‌های قدر
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر و حومه بندرعباس از ارائه خدمات ویژه در شب‌های قدر خبر داد.

خدمات ویژه سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در شب‌های قدر

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر و حومه بندرعباس از ارائه خدمات ویژه در شب‌های قدر خبر داد.
خدمات ویژه سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در شب‌های قدر

میهن دانلود

View more posts from this author