خدمات 60 ساله استاد عرفان صاحبی در سقز مورد تقدیر قرار گرفت

خدمات 60 ساله استاد عرفان صاحبی در سقز مورد تقدیر قرار گرفت
خدمات آموزشی و فرهنگی عرفان صاحبی استاد دانشگاه‌های سقز در مراسم گرامیداشت روز معلم مورد تجلیل قرار گرفت.

خدمات 60 ساله استاد عرفان صاحبی در سقز مورد تقدیر قرار گرفت

خدمات آموزشی و فرهنگی عرفان صاحبی استاد دانشگاه‌های سقز در مراسم گرامیداشت روز معلم مورد تجلیل قرار گرفت.
خدمات 60 ساله استاد عرفان صاحبی در سقز مورد تقدیر قرار گرفت

آپدیت نود 32 هفتگی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author