خدمت‌رسانی کمپین نذر مهربانی در مناطق محروم کرمان

خدمت‌رسانی کمپین نذر مهربانی در مناطق محروم کرمان
تعدادی از پزشکان تهرانی با پیوستن به «کمپین نذر مهربانی» که از مدتی قبل توسط خبرگزاری فارس آغاز شده بود، ضمن حضور در مناطق کپرنشین جازموریان استان کرمان ۲ هزار نفر از اهالی این منطقه را ویزیت کرده و دارو و مکمل‌های غذایی رایگان در اختیار آنان قرار دادند.

خدمت‌رسانی کمپین نذر مهربانی در مناطق محروم کرمان

تعدادی از پزشکان تهرانی با پیوستن به «کمپین نذر مهربانی» که از مدتی قبل توسط خبرگزاری فارس آغاز شده بود، ضمن حضور در مناطق کپرنشین جازموریان استان کرمان ۲ هزار نفر از اهالی این منطقه را ویزیت کرده و دارو و مکمل‌های غذایی رایگان در اختیار آنان قرار دادند.
خدمت‌رسانی کمپین نذر مهربانی در مناطق محروم کرمان

View more posts from this author