خدمت با نام امام رضا (ع) گره‌گشای مشکلات محرومین است/ کمپ زائر شایسته میهمانان امام هشتم نیست

خدمت با نام امام رضا (ع) گره‌گشای مشکلات محرومین است/ کمپ زائر شایسته میهمانان امام هشتم نیست
تولیت آستان قدس رضوی خدمت با نام امام رضا (ع) به مجاوران را گره‌گشای مشکلات محرومین و مستمندان دانست و از رسانه‌ها و مسئولان کمک به امر تسهیل زیارت را خواستار شد و کمپ را شایسته‌شان میهمان علی ابن موسی‌الرضا (ع) ندانست.

خدمت با نام امام رضا (ع) گره‌گشای مشکلات محرومین است/ کمپ زائر شایسته میهمانان امام هشتم نیست

تولیت آستان قدس رضوی خدمت با نام امام رضا (ع) به مجاوران را گره‌گشای مشکلات محرومین و مستمندان دانست و از رسانه‌ها و مسئولان کمک به امر تسهیل زیارت را خواستار شد و کمپ را شایسته‌شان میهمان علی ابن موسی‌الرضا (ع) ندانست.
خدمت با نام امام رضا (ع) گره‌گشای مشکلات محرومین است/ کمپ زائر شایسته میهمانان امام هشتم نیست

موزیک سرا

View more posts from this author