خدمت به جانبازان فرصتی طلایی و افتخاری برای خدمتگزاران است

خدمت به جانبازان فرصتی طلایی و افتخاری برای خدمتگزاران است
امام جمعه بافق خدمت به ایثارگران و جانبازان را ارزش و افتخار دانست و گفت: مسؤولان مربوطه تلاش کنند تا از این فرصت طلایی توشه‌ای برای آخرت خود برگیرند.

خدمت به جانبازان فرصتی طلایی و افتخاری برای خدمتگزاران است

امام جمعه بافق خدمت به ایثارگران و جانبازان را ارزش و افتخار دانست و گفت: مسؤولان مربوطه تلاش کنند تا از این فرصت طلایی توشه‌ای برای آخرت خود برگیرند.
خدمت به جانبازان فرصتی طلایی و افتخاری برای خدمتگزاران است

بک لینک رنک 6

تکنولوژی جدید

View more posts from this author