خرید هزار تن گندم در استان زنجان

خرید هزار تن گندم در استان زنجان
مدیرعامل شرکت غله استان زنجان از خرید یک‌هزار تن گندم در این استان خبر داد و گفت: بهای گندم خریداری شده یک هزار و 270 تومان است.

خرید هزار تن گندم در استان زنجان

مدیرعامل شرکت غله استان زنجان از خرید یک‌هزار تن گندم در این استان خبر داد و گفت: بهای گندم خریداری شده یک هزار و 270 تومان است.
خرید هزار تن گندم در استان زنجان

سپهر نیوز

View more posts from this author