خرید 61 تن گندم در استان زنجان/ گندم‌کاران معرفی‌نامه جهاد کشاورزی به همراه داشته باشند

خرید 61 تن گندم در استان زنجان/ گندم‌کاران معرفی‌نامه جهاد کشاورزی به همراه داشته باشند
مدیرعامل شرکت غله استان زنجان از خرید 61 تن گندم در استان زنجان خبر داد و گفت: گندم‌کاران برای تحویل گندم حتما معرفی‌نامه جهاد کشاورزی شهرستان را به همراه داشته باشند.

خرید 61 تن گندم در استان زنجان/ گندم‌کاران معرفی‌نامه جهاد کشاورزی به همراه داشته باشند

مدیرعامل شرکت غله استان زنجان از خرید 61 تن گندم در استان زنجان خبر داد و گفت: گندم‌کاران برای تحویل گندم حتما معرفی‌نامه جهاد کشاورزی شهرستان را به همراه داشته باشند.
خرید 61 تن گندم در استان زنجان/ گندم‌کاران معرفی‌نامه جهاد کشاورزی به همراه داشته باشند

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author