خزانه‌گیری برنج در بندر انزلی آغاز شد

خزانه‌گیری برنج در بندر انزلی آغاز شد
بخشدار مرکزی بندر انزلی از شخم 95 درصد از شالیزارهای این شهرستان خبر داد و گفت: خزانه‌گیری برنج در 10 درصد از شالیزارهای بندر انزلی آغاز شده است.

خزانه‌گیری برنج در بندر انزلی آغاز شد

بخشدار مرکزی بندر انزلی از شخم 95 درصد از شالیزارهای این شهرستان خبر داد و گفت: خزانه‌گیری برنج در 10 درصد از شالیزارهای بندر انزلی آغاز شده است.
خزانه‌گیری برنج در بندر انزلی آغاز شد

وبلاگ اطلاعات

اس ام اس جدید

View more posts from this author