خسارت به 74 روستا در گلستان/ 300 کیلومتر از جاده‌های گلستان خسارت وارد شد

خسارت به 74 روستا در گلستان/ 300 کیلومتر از جاده‌های گلستان خسارت وارد شد
معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: بر اثر وقوع سیلاب که در 19 و 20 مردادماه جاری در استان گلستان رخ داد حدود 74 روستا در این استان دچار خسران شد.

خسارت به 74 روستا در گلستان/ 300 کیلومتر از جاده‌های گلستان خسارت وارد شد

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: بر اثر وقوع سیلاب که در 19 و 20 مردادماه جاری در استان گلستان رخ داد حدود 74 روستا در این استان دچار خسران شد.
خسارت به 74 روستا در گلستان/ 300 کیلومتر از جاده‌های گلستان خسارت وارد شد

View more posts from this author