خسارت 140 میلیاردی سیل در مراغه

خسارت 140 میلیاردی سیل در مراغه
معاون استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: سیل روز گذشته در مراغه 140 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و تاسیسات زیربنایی خسارت زد.

خسارت 140 میلیاردی سیل در مراغه

معاون استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: سیل روز گذشته در مراغه 140 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و تاسیسات زیربنایی خسارت زد.
خسارت 140 میلیاردی سیل در مراغه

View more posts from this author