خستگی حاصل از فشردگی مسابقات سبب باخت تیم شد / به دنبال حذف گسترش فولاد نبودیم

خستگی حاصل از فشردگی مسابقات سبب باخت تیم شد / به دنبال حذف گسترش فولاد نبودیم
سرمربی تیم جوانان دبیری تبریز گفت: شکست بازی آخر ما برابر شهرداری همدان به دلیل فشردگی مسابقات و خستگی تیم ما بود.

خستگی حاصل از فشردگی مسابقات سبب باخت تیم شد / به دنبال حذف گسترش فولاد نبودیم

سرمربی تیم جوانان دبیری تبریز گفت: شکست بازی آخر ما برابر شهرداری همدان به دلیل فشردگی مسابقات و خستگی تیم ما بود.
خستگی حاصل از فشردگی مسابقات سبب باخت تیم شد / به دنبال حذف گسترش فولاد نبودیم

فروش بک لینک

View more posts from this author