خطر انفجار مسیر اردبیل ـ سرچم را تهدید می‌کند

خطر انفجار مسیر اردبیل ـ سرچم را تهدید می‌کند
بلاتکلیفی تانکر حامل گاز LPG سقوط کرده در دره مسیر اردبیل ـ سرچم پنجمین روز خود را سپری کرد و هر لحظه احتمال انفجار تانکر وجود دارد.

خطر انفجار مسیر اردبیل ـ سرچم را تهدید می‌کند

بلاتکلیفی تانکر حامل گاز LPG سقوط کرده در دره مسیر اردبیل ـ سرچم پنجمین روز خود را سپری کرد و هر لحظه احتمال انفجار تانکر وجود دارد.
خطر انفجار مسیر اردبیل ـ سرچم را تهدید می‌کند

خرید بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author