خنثی‌سازی ده‌ها توطئه داعش برای ناامن کردن حرم رضوی/ بدهی 3 هزار و 400 میلیارد تومانی دولت به آستان قدس رضوی

خنثی‌سازی ده‌ها توطئه داعش برای ناامن کردن حرم رضوی/ بدهی 3 هزار و 400 میلیارد تومانی دولت به آستان قدس رضوی
قائم مقام آستان قدس رضوی گفت: یکی از اهداف گروهک تروریستی داعش حرم رضوی بود که با تدابیر انجام شده و به لطف خداوند، ده‌ها توطئه خنثی شد، اما به زودی قرار است بخشی از محدودیت‌ها با دستگاه‌های ایکس‌ری که قرار است بیاید، رفع شود.

خنثی‌سازی ده‌ها توطئه داعش برای ناامن کردن حرم رضوی/ بدهی 3 هزار و 400 میلیارد تومانی دولت به آستان قدس رضوی

قائم مقام آستان قدس رضوی گفت: یکی از اهداف گروهک تروریستی داعش حرم رضوی بود که با تدابیر انجام شده و به لطف خداوند، ده‌ها توطئه خنثی شد، اما به زودی قرار است بخشی از محدودیت‌ها با دستگاه‌های ایکس‌ری که قرار است بیاید، رفع شود.
خنثی‌سازی ده‌ها توطئه داعش برای ناامن کردن حرم رضوی/ بدهی 3 هزار و 400 میلیارد تومانی دولت به آستان قدس رضوی

View more posts from this author