«خوان هشتم» شاهنامه فردوسی در آستارا اجرا می‌شود

«خوان هشتم» شاهنامه فردوسی در آستارا اجرا می‌شود
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرای خوان هشتم شاهنامه فردوسی در این شهرستان خبر داد و گفت: نمایش «من و رستم و گرز و افراسیاب» نیز در آستارا روی صحنه رفت.

«خوان هشتم» شاهنامه فردوسی در آستارا اجرا می‌شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرای خوان هشتم شاهنامه فردوسی در این شهرستان خبر داد و گفت: نمایش «من و رستم و گرز و افراسیاب» نیز در آستارا روی صحنه رفت.
«خوان هشتم» شاهنامه فردوسی در آستارا اجرا می‌شود

خرید بک لینک

عکس

View more posts from this author