خوزستان مستحق توجه بیشتری است/ تلاش‌ها برای انتقال آب خوزستان مشکلات را بدتر می‌کند

خوزستان مستحق توجه بیشتری است/ تلاش‌ها برای انتقال آب خوزستان مشکلات را بدتر می‌کند
نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: این استان مستحق توجهات بیشتری است و یکی از بخش‌های بسیار مهم که باید به آن توجه شود ورزش است.

خوزستان مستحق توجه بیشتری است/ تلاش‌ها برای انتقال آب خوزستان مشکلات را بدتر می‌کند

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: این استان مستحق توجهات بیشتری است و یکی از بخش‌های بسیار مهم که باید به آن توجه شود ورزش است.
خوزستان مستحق توجه بیشتری است/ تلاش‌ها برای انتقال آب خوزستان مشکلات را بدتر می‌کند

View more posts from this author