خونه به خونه بابل را به چشم حریف لیگ یکی نمی‌بینیم/ جلوی لژیونر شدن یونس دلفی را نمی‌گیرم

خونه به خونه بابل را به چشم حریف لیگ یکی نمی‌بینیم/ جلوی لژیونر شدن یونس دلفی را نمی‌گیرم
سرمربی استقلال خوزستان گفت: از خونه به خونه شناخت کافی داریم و از وقتی متوجه شدیم حریف ما هستند چند بازی این تیم را توسط آنالیزورها و حتی خودم رصد کرده‌ایم و مشخص است که با جذب اسکوچیچ به دنبال رسیدن به اهداف بزرگ‌تری هستند.

خونه به خونه بابل را به چشم حریف لیگ یکی نمی‌بینیم/ جلوی لژیونر شدن یونس دلفی را نمی‌گیرم

سرمربی استقلال خوزستان گفت: از خونه به خونه شناخت کافی داریم و از وقتی متوجه شدیم حریف ما هستند چند بازی این تیم را توسط آنالیزورها و حتی خودم رصد کرده‌ایم و مشخص است که با جذب اسکوچیچ به دنبال رسیدن به اهداف بزرگ‌تری هستند.
خونه به خونه بابل را به چشم حریف لیگ یکی نمی‌بینیم/ جلوی لژیونر شدن یونس دلفی را نمی‌گیرم

View more posts from this author