خیلی‌ها برای رزومه‌ از صبا استفاده کردند/ برای سیر کردن شکم بازیکنان هم پول نداریم

خیلی‌ها برای رزومه‌ از صبا استفاده کردند/ برای سیر کردن شکم بازیکنان هم پول نداریم
سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه خیلی‌ها برای پرکردن رزومه خود از صبا استفاده کردند، گفت: دلیل سقوط صبا عواملی هستند که هم مردم قم و هم رسانه‌ها آنها را به خوبی می‌شناسند.

خیلی‌ها برای رزومه‌ از صبا استفاده کردند/ برای سیر کردن شکم بازیکنان هم پول نداریم

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه خیلی‌ها برای پرکردن رزومه خود از صبا استفاده کردند، گفت: دلیل سقوط صبا عواملی هستند که هم مردم قم و هم رسانه‌ها آنها را به خوبی می‌شناسند.
خیلی‌ها برای رزومه‌ از صبا استفاده کردند/ برای سیر کردن شکم بازیکنان هم پول نداریم

View more posts from this author