دانشگاه‌های کارآفرین در ایران گسترش پیدا نکرده‌اند/ یک میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در کشور وجود دارد

دانشگاه‌های کارآفرین در ایران گسترش پیدا نکرده‌اند/ یک میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در کشور وجود دارد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قوچان با اشاره به اینکه در ایران دانشگاه‌های آموزش‌محور و پژوهش‌محور رشد کرده‌اند گفت: نسل سوم دانشگاه‌ها که دانشگاه‌های کارآفرین محسوب می‌شوند در ایران گسترش پیدا نکرده است.

دانشگاه‌های کارآفرین در ایران گسترش پیدا نکرده‌اند/ یک میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در کشور وجود دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قوچان با اشاره به اینکه در ایران دانشگاه‌های آموزش‌محور و پژوهش‌محور رشد کرده‌اند گفت: نسل سوم دانشگاه‌ها که دانشگاه‌های کارآفرین محسوب می‌شوند در ایران گسترش پیدا نکرده است.
دانشگاه‌های کارآفرین در ایران گسترش پیدا نکرده‌اند/ یک میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در کشور وجود دارد

بک لینک رنک 1

car

View more posts from this author