داوران ژاپنی بازی تراکتورسازی با الاهلی را سوت خواهند زد

داوران ژاپنی بازی تراکتورسازی با الاهلی را سوت خواهند زد
تیم تراکتورسازی تبریز در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به مصاف الاهلی عربستان می‌رود‌ که قضاوت این دیدار برعهده داوران ژاپنی است.

داوران ژاپنی بازی تراکتورسازی با الاهلی را سوت خواهند زد

تیم تراکتورسازی تبریز در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به مصاف الاهلی عربستان می‌رود‌ که قضاوت این دیدار برعهده داوران ژاپنی است.
داوران ژاپنی بازی تراکتورسازی با الاهلی را سوت خواهند زد

View more posts from this author