داور به اشتباه گل ما را آفساید اعلام کرد/ نساجی از نظر ساختار تاکتیکی عملکرد بدی نداشت

داور به اشتباه گل ما را آفساید اعلام کرد/ نساجی از نظر ساختار تاکتیکی عملکرد بدی نداشت
سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: امروز از نظر کیفیت خوب نبودیم ولی از نظر ساختار تاکتیکی عملکرد بدی نداشتیم و پنالتی که داور برای ما گرفت اصلا پنالتی نبود و فکر می‌کنم خود داور از این تصمیم متعجب شده بود.

داور به اشتباه گل ما را آفساید اعلام کرد/ نساجی از نظر ساختار تاکتیکی عملکرد بدی نداشت

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: امروز از نظر کیفیت خوب نبودیم ولی از نظر ساختار تاکتیکی عملکرد بدی نداشتیم و پنالتی که داور برای ما گرفت اصلا پنالتی نبود و فکر می‌کنم خود داور از این تصمیم متعجب شده بود.
داور به اشتباه گل ما را آفساید اعلام کرد/ نساجی از نظر ساختار تاکتیکی عملکرد بدی نداشت

View more posts from this author