داور هنگ‌کنگی در قواره بازی استقلال- العین نبود/ جایگیری‌های اشتباه و استارت‌های ضعیف داور

داور هنگ‌کنگی در قواره بازی استقلال- العین نبود/ جایگیری‌های اشتباه و استارت‌های ضعیف داور
کارشناس داوری فوتبال کشور گفت: داور هنگ‌کنگی در قواره بازی بزرگ استقلال و العین نبود.

داور هنگ‌کنگی در قواره بازی استقلال- العین نبود/ جایگیری‌های اشتباه و استارت‌های ضعیف داور

کارشناس داوری فوتبال کشور گفت: داور هنگ‌کنگی در قواره بازی بزرگ استقلال و العین نبود.
داور هنگ‌کنگی در قواره بازی استقلال- العین نبود/ جایگیری‌های اشتباه و استارت‌های ضعیف داور

View more posts from this author