درآمد وصولی آذربایجان غربی به بیش از 8 هزار میلیارد ریال رسید

درآمد وصولی آذربایجان غربی به بیش از 8 هزار میلیارد ریال رسید
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی آذربایجان‌غربی گفت: درآمدهای وصولی آذربایجان غربی در سال گذشته 8 هزار و 665 میلیارد ریال است.

درآمد وصولی آذربایجان غربی به بیش از 8 هزار میلیارد ریال رسید

مدیرکل امور اقتصادی و دارائی آذربایجان‌غربی گفت: درآمدهای وصولی آذربایجان غربی در سال گذشته 8 هزار و 665 میلیارد ریال است.
درآمد وصولی آذربایجان غربی به بیش از 8 هزار میلیارد ریال رسید

خرید بک لینک

View more posts from this author