درخت قره‌تاج در گیلانغرب به ثمر نشست

درخت قره‌تاج در گیلانغرب به ثمر نشست
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گیلانغرب گفت: 2 هزار اصله از نهال درخت قره‌تاج تولید و در 2 هکتار از اراضی این منطقه کشت شده است.

درخت قره‌تاج در گیلانغرب به ثمر نشست

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گیلانغرب گفت: 2 هزار اصله از نهال درخت قره‌تاج تولید و در 2 هکتار از اراضی این منطقه کشت شده است.
درخت قره‌تاج در گیلانغرب به ثمر نشست

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author