درخشش تیم کاراته خرم‌دره در مسابقات قهرمانی کشور

درخشش تیم کاراته خرم‌دره در مسابقات قهرمانی کشور
رئیس هیأت کاراته استان زنجان از حضور تیم کاراته سبک شیتوریو شوکوکای یونیون خرم‌دره در مسابقات قهرمان کشوری خبر داد و گفت: در این دوره از مسابقات بانوان کاراته‌کا باشگاه ستارگان هیأت کاراته خرم‌دره خوش درخشیدند.

درخشش تیم کاراته خرم‌دره در مسابقات قهرمانی کشور

رئیس هیأت کاراته استان زنجان از حضور تیم کاراته سبک شیتوریو شوکوکای یونیون خرم‌دره در مسابقات قهرمان کشوری خبر داد و گفت: در این دوره از مسابقات بانوان کاراته‌کا باشگاه ستارگان هیأت کاراته خرم‌دره خوش درخشیدند.
درخشش تیم کاراته خرم‌دره در مسابقات قهرمانی کشور
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

View more posts from this author