درخشش نوجوان قزوینی در مسابقات خط نستعلیق بین 28 کشور

درخشش نوجوان قزوینی در مسابقات خط نستعلیق بین 28 کشور
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین گفت: در بخش خوشنویسی نوجوانان که از سوی بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) که با حضور 28 کشور برگزار شد، محمدرضا کریمی از استان موفق به کسب رتبه نخست کشوری در اثر خط نستعلیق شد.

درخشش نوجوان قزوینی در مسابقات خط نستعلیق بین 28 کشور

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین گفت: در بخش خوشنویسی نوجوانان که از سوی بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) که با حضور 28 کشور برگزار شد، محمدرضا کریمی از استان موفق به کسب رتبه نخست کشوری در اثر خط نستعلیق شد.
درخشش نوجوان قزوینی در مسابقات خط نستعلیق بین 28 کشور

View more posts from this author