درهای حرم مسلم بن عقیل در آبادان رونمایی می‌شود

درهای حرم مسلم بن عقیل در آبادان رونمایی می‌شود
رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان آبادان گفت: در‌های حرم حضرت مسلم بن عقیل در آبادان ساخته شده و فردا رونمایی می‌شود.

درهای حرم مسلم بن عقیل در آبادان رونمایی می‌شود

رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان آبادان گفت: در‌های حرم حضرت مسلم بن عقیل در آبادان ساخته شده و فردا رونمایی می‌شود.
درهای حرم مسلم بن عقیل در آبادان رونمایی می‌شود

View more posts from this author