دریای مازندران مواج می‌شود/سرعت وزش باد به 65 کیلومتر بر ساعت می‌رسد

دریای مازندران مواج می‌شود/سرعت وزش باد به 65 کیلومتر بر ساعت می‌رسد
رئیس پیش‌بینی هواشناسی دریایی مازندران گفت: دریای مازندران به‌تدریج از صبح شنبه دریا مواج می‌شود.

دریای مازندران مواج می‌شود/سرعت وزش باد به 65 کیلومتر بر ساعت می‌رسد

رئیس پیش‌بینی هواشناسی دریایی مازندران گفت: دریای مازندران به‌تدریج از صبح شنبه دریا مواج می‌شود.
دریای مازندران مواج می‌شود/سرعت وزش باد به 65 کیلومتر بر ساعت می‌رسد

View more posts from this author