دریای مازندران مواج و طوفانی می‌شود/ سرعت وزش باد به 72 کیلومتر بر ساعت می‌رسد

دریای مازندران مواج و طوفانی می‌شود/ سرعت وزش باد به 72 کیلومتر بر ساعت می‌رسد
رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران گفت: همزمان با عبور یک سامانه جوی ناپایدار از منطقه، شاهد وزش باد شدید از سمت شمال و شمال غربی خواهیم بود که در پی آن دریای خزر مواج می‌شود.

دریای مازندران مواج و طوفانی می‌شود/ سرعت وزش باد به 72 کیلومتر بر ساعت می‌رسد

رئیس اداره هواشناسی دریایی مازندران گفت: همزمان با عبور یک سامانه جوی ناپایدار از منطقه، شاهد وزش باد شدید از سمت شمال و شمال غربی خواهیم بود که در پی آن دریای خزر مواج می‌شود.
دریای مازندران مواج و طوفانی می‌شود/ سرعت وزش باد به 72 کیلومتر بر ساعت می‌رسد

View more posts from this author